Bonen Doppen

December 2018
Bonen Doppen is een uitgave van Jan Boon Communicatie en is een onregelmatig verschijnende column over ontwikkelingen in het communicatievak. In Bonen Doppen beschrijf ik de marketing-, communicatie- en reclamebewegingen en is een onafhankelijke, signalerende en af en toe genadeloze column.

Je ontvangt Bonen Doppen omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

Samengevat
Dit jaar is er weer meer veranderd in de maatschappij dan voorgaande jaren. Als marketeer, communicatieprofessional of ondernemer moet je steeds vaker en sneller aanpassingen ontwikkelen ten aanzien van de keuzes die zijn gemaakt in de afgelopen periode en beslissingen nemen hoe je de komende periode te werk gaat. Dat vraagt om inzicht in de veranderingen en ontwikkelingen. Je moet een visie ontwikkelen en die visie dusdanig formuleren dat wijzigingen mogelijk zijn. Jouw strategie moet meer een roadmap zijn die dusdanig is ingericht dat je kunt inspelen op veranderingen.

Alles blijft anders
Aan het eind van ieder jaar kijken voorspellers, trendwatchers en futurologen op van hun kristallen bol en voorspellen hun ideeën voor het komend jaar. Velen hebben het bij het verkeerde eind zal aan het eind van het komende jaar blijken, maar ik denk dat ik er goed aan doe enkele ontwikkelingen in de marketing- en communicatiewereld te signaleren en die met je te delen. Dat maakt me geen futuroloog: ik zet alleen een aantal van mijn bevindingen op een rij.

Controle
Laten we er niet omheen draaien: eigenlijk willen wij, communicatieprofessionals, maar één ding: controle. We willen resultaat zien, mensen in beweging brengen, mensen motiveren en stimuleren. Stap voor stap aan reputaties bouwen. Issues planmatig uit de wereld helpen. Welbeschouwd werken alle modaliteiten van communicatie aan de reputatie van de onderneming, het bedrijf of de organisatie waar je voor werkt, aan de opgestapelde beeldvorming, aan de goede naam en faam. En dat willen we controleren. Beheersen of bepalen, zo je wilt.
Maar kan dat wel? En zo ja, hoe dan in een onvoorspelbare, een snel en eeuwig veranderende buiten -en binnenwereld? Maar ook: wanneer durf je de controle uit handen te geven? En wil je die controle wel uit handen geven: je hebt geen keus, het gebeurt! Met één conclusie van het Logeion congres kan ik het eens zijn: wie grip wil krijgen, moet leren loslaten. Als je loslaat, heb je je handen vrij.

Organisatie van de communicatie
De kredietcrisis, de opkomst van social media en de mondiale politieke onzekerheid hebben de rol van communicatie in de afgelopen tien jaar enorm beïnvloed. Dat geldt niet alleen voor de professionals zelf, maar ook de onderwerpen waarmee ze te maken hebben en de doelen van hun werk.
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het vak, en welke implicaties hebben ze voor bedrijven en professionals? Nu is corporate affairs – de internationale term voor corporate communicatie – verantwoordelijk voor het medebepalen en vertellen van het corporate verhaal, externe én interne communicatie, stakeholder- en reputatiemanagement en public affairs. Ook is corporate affairs vaak verantwoordelijk voor de creatie en verspreiding van de boodschap op diverse platforms. Omdat binnen bedrijven de grenzen tussen marketing en (corporate) communicatie gelukkig steeds meer vervagen, zijn er veel discussies over de vraag bij wie het social mediabeleid het beste kan worden neergelegd en hoe social platforms het beste kunnen worden gebruikt. Is dat om producten en diensten te promoten bij consumenten, of om te bouwen aan de corporate reputatie en deze te beschermen? De combinatie van deze twee lijkt velen het meest wenselijk.

Nog breder
De (opleidings) eisen voor een communicatieprofessional liggen navenant hoger. Met een HBO-opleiding Communicatie, Journalistiek of PR & Voorlichting ben je er niet meer. Nu willen bedrijven dat communicatieprofessionals meer in huis hebben, liefst zo breed mogelijk. Ja, nog breder dan het communicatievak al is. Een business-studie verdient zelfs vaak de voorkeur boven een communicatieopleiding. Er is nogal eens kritiek op communicatiemensen, dat ze niks snappen van cijfers, niet in staat zijn een balans te lezen omdat ze daar weinig mee hebben. Tien jaar geleden kwam je daar prima mee weg, nu niet meer.

Kennen en kunnen
De communicatieprofessional van de toekomst is nog niet ruim voorhanden. De crisis heeft gaten in het vak geslagen en in de aantallen mensen. Er zat ook te weinig beweging in. Er waren weinig plekken en weinig doorgroeimogelijkheden. Er is te weinig geïnvesteerd in het opleiden en coachen van communicatieprofessionals. Nu het weer goed gaat, zie je dat er op veel afdelingen een beetje nood heerst, omdat er te weinig communicatieprofessionals zijn of omdat er onvoldoende kwaliteit zit bij de zittende professionals om te voldoen aan de eisen van deze tijd. Een aantal vakgenoten, samen in CommTop, maakt zich al geruime tijd zorgen over de reguliere communicatieopleidingen. Deze opleidingen lopen heel ver achter bij de ontwikkelingen in ons vak.
CommTop beheert en ontwikkelt als enige officieel in Nederland erkende instantie het kwaliteitsregister voor professionals in de communicatiebranche. Ze is uitvoerder van de certificering binnen de communicatiebranche in Nederland.

Hoop
De hoop is gevestigd op de aanstormende generatie van 20’ers, mits juist opgeleid. Zij zijn de communicatieprofessionals waar deze tijd om vraagt. Deze tijd vraagt om flexibele denkers, doenkers en doeners, die snel kunnen schakelen. Tegelijkertijd zijn transparantie en betrokkenheid belangrijker dan ooit en dat treffen we niet altijd bij de jongere generatie aan.
Bij hen zal meer de nadruk komen te liggen op een doorslaggevende karaktereigenschap: mentaliteit. Communicatie is 24/7: alle momenten van de dag, van het jaar, altijd. Je bent altijd met je vak bezig!
Bij de jongeren zullen verder competenties als empathie, helicopterview, antennefunctie (issuemanagement) en analyserend vermogen een grotere rol spelen bij de beoordeling. Daarop vooruitlopend denk ik dat er een tweedeling in ons vak zal ontstaan: de communicatieprofessionals die alleen maar adviseren, een consultant zijn, en de professionals die alleen maar uitvoerend bezig zijn. De denker en de doeners. Maar let op: “Je hebt denkers en doeners, maar de ergste zijn die denkers die denken dat ze iets doen”. Het vak gaat een mooie en boeiende toekomst tegemoet.

Gebrek
Prioriteit bij communicatieprofessionals is om hun stakeholders beter te begrijpen door inzichten te verkrijgen met behulp van data. Want inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om zich in te leven in de situatie en gevoelens van anderen, is in mijn visie één van de primaire competenties van een communicatieprofessional.
Steeds meer bedrijven maken daarbij gebruik van machine learning, een vorm van kunstmatige intelligentie en in het bijzonder een onderzoeksgebied binnen de Informatica. Machine learning tracht computers de competentie te geven om nieuwe stappen te leren zonder dat deze expliciet zijn geprogrammeerd. Algoritmes nemen enorme hoeveelheden data in zich op en leren daarvan om zo betere voorspellingen te kunnen doen.
Door technologische ontwikkelingen is het voor organisaties steeds makkelijker om hun publiek of klanten te benaderen op de manier waarop zij dat wensen. Individueel gedrag en individuele behoeften worden duidelijker en dat maakt het mogelijk om anderen op een zo optimaal mogelijke manier te bereiken. Het draait dus om maatwerk en denken vanuit de burger of consument, waar snelheid van belang is. Snel reageren wordt de norm; kijk maar naar de opmars van WhatsApp en live chats als kanalen voor klantenservice.

Met online marketingtools zijn prima klanten binnen te halen, maar een persoonlijke kennismaking maakt ze loyaler, stelde Jeroen Boeve, business development manager van Rhino Events onlangs. “Een steeds groter deel van het marketingbudget gaat tegenwoordig naar online. Dat is goed om prospects te triggeren, maar je moet niet vergeten de klant persoonlijke aandacht te geven. Hiermee maak je ze loyaal en genereer je extra sales op een persoonlijke directe manier”, stelt Jeroen Boeve. “Een goede en effectieve afwisseling tussen online en persoonlijk contact bouwt de beste klantrelaties.”

Verder moeten de Nederlandse communicatieprofessionals zich nadrukkelijker bezighouden met onderzoek en big data, en wat deze betekenen voor hun professie. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat dr. Piet Verhoeven van de Universiteit van Amsterdam recent uitvoerde. Het onderzoek biedt een interessante inkijk in hoe Nederlandse communicatieprofessionals naar de invloed van big data op hun vak kijken. Piet Verhoeven: “Zij zien het gebrek aan analytische vaardigheden bij communicatieprofessionals als de belangrijkste uitdaging voor de professie (53,2%), gevolgd door gebrek aan tijd om de analyses van big data te bestuderen en te analyseren (41%) en het gebrek aan datakwaliteit (34,5%).”

Toekomst van communicatie in handen van nerds?
Wat? De toekomst van communicatie ligt in handen van nerds? Maureen Bol denkt van wel. Waarom? Omdat de technologische ontwikkelingen zo’n hoge vlucht nemen dat het onontkoombaar is dat techneuten in de communicatie regeren. Maar toch is het mogelijk de menselijke maat te houden. Je ziet het op veel plekken al gebeuren. Media die in handen zijn van snelle jongens die zich verdiepen in de technologische hoogstandjes. Nerds die met elkaar in computertaal communiceren. En die gebruik maken van de nieuwste snufjes en gadgets. Met als gevolg dat kranten niet meer journalistiek hoor-en-wederhoor plegen, onderzoeksjournalistiek nauwelijks meer beoefend wordt en het uiteindelijk alleen nog maar om productie leveren gaat. Het werk ligt in handen van jongeren die precies weten hoe social media werken, omdat ze er simpelweg mee opgegroeid zijn. Ze weten niet anders. En die snelle communicatie via social media en het world wide web is nu dé manier om met elkaar te communiceren.

Nemen robots ons werk over?
Experts denken dat er dankzij de toenemende robotisering veranderingen zullen plaatsvinden op een grote sociaal economische schaal, waarbij de technische veranderingen, die we tot nu toe hebben meegemaakt, verbleken. Hoewel laaggeschoolde banen als eerste door de automatisering worden geraakt, zullen – dankzij de snelle ontwikkelingen op het vlak van Artificial Intelligence – ook werknemers in andere sectoren met robotisering te maken krijgen. Maar zitten we dan straks allemaal werkeloos thuis omdat robots onze banen hebben overgenomen? “Niet per se”, zegt Joost Fortuin, Managing Director bij PageGroup. “Vooral in de accountancy, industrie, klantbeheer en het secretariaat worden banen waarschijnlijk ‘overgenomen’ door robots.

En wat nu?
De marketing- en communicatiewereld groeit en ontwikkelt door. We leven in een transparante wereld die voortdurend om respons vraagt. Als communicatieprofessional dien je te weten hoe je dit vorm moet geven, zowel op online gebied als in persoonlijke gesprekken. Waarschijnlijk heb je als communicatieprofessional jaren geleden al je diploma gehaald en loop je nu tegen diverse issues aan binnen het bedrijf waar je werkt. Daarom is het van belang om up-to-date te blijven in de wereld van communicatie, zodat je jouw positie binnen het bedrijf kunt behouden of zelfs een stapje voorwaarts kunt maken. Vooral bij strategische vraagstukken in organisaties spelen interne en externe communicatie een belangrijke rol. Hier kun jij als communicatieprofessional dus meerwaarde bieden!

En dan nog even dit
Vergeet alles wat je eerder hebt geleerd
was de titel van een workshop van Betteke van Ruler op het onlangs gehouden CommunicatieFestival in Groningen. Het communicatievak is groot geworden met voorlichten en reclamemaken. Het was altijd duidelijk wie de zender was: de organisatie en niemand anders. Maar die tijden zijn voorbij. Organisaties worden nu gedwongen om te leren luisteren naar anderen en daar ook iets mee te doen. Dit heeft tot gevolg dat onze klassieke modellen en methodes niet meer passen.

Soms denk ik wel eens bij mezelf ….
“Communicatie is gewoon je boerenverstand gebruiken”.
Een uitspraak die mijn voormalige manager Ben Warner regelmatig hanteerde. Als je iemand vraagt zijn ‘gezonde boerenverstand’ te gebruiken, vraag je hem om alle theoretische bullshit even aan de kant te zetten en ergens praktisch en logisch over na te denken. Je zegt dus in feite dat iemand doorschiet in de theorie. Praktijkgerichtheid en logica zijn, net als theoretisch denken, ook onderdelen van intelligentie. Je vraagt iemand dus een ander deel van zijn intelligentie aan te spreken. Volgens mij is er geen boer die zich door deze uitdrukking beledigd voelt. De persoon die aangesproken wordt, kan het wel opvatten als ‘Hou nou eens op met luchtfietsen, doe ‘ns effe normaal!’ en dat is dan weer minder leuk.

Uitspraak:
“Trends komen en gaan, maar het is zaak om juist de ontwikkelingen eruit te pikken die het vak en de maatschappij blijven beïnvloeden” (Logeion).

Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column over ontwikkelingen in het communicatievak. In Bonen Doppen beschrijf ik de marketing-, communicatie- en reclamebewegingen en is een onafhankelijke, signalerende en af en toe genadeloze column.

Bonen Doppen wil zo veel zeggen als dat eenieder voor zijn belangen moet zorgen, je zaken zelf beredderen. Je doet geen beroep op hulp van anderen; je benoemt en lost je eigen problemen zelf op.

Naast Bonen Doppen geeft Jan Boon Communicatie Bonen in de pot en Bonen Weken en uit.

Bonen in de pot
wil zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.
Bonen weken
wil zo veel zeggen als ‘stellig op iets rekenen en daarnaar maatregelen nemen’ en is bedoeld voor ondernemingen en organisaties in het midden- en kleinbedrijf om het management te attenderen op het belang van communicatie en reputatie van hun onderneming.

Wil jij een ander attent maken op de nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie? Klik hier!

Jan Boon Communicatie is zich er van bewust dat je vertrouwen in me stelt. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s