Omslag

Zij die naar de toekomst kijken, menen dat we gegijzeld worden door de waan van de dag en achtervolgd worden door het spook van het verleden. Zij vertellen ons hoe onze wereld vergaat en tegelijkertijd wat de komende jaren de nieuwe waarheid wordt. Tja, wat moet je er mee. Er is veel gaande en daar moeten we iets mee. Maar wat en hoe. We zullen de komende periode verschuivingen zien in de verhouding tussen bedrijven en consumenten en tussen politiek en burgers. Duidelijk voor mij is dat de financiële en economische crisis laat zien dat er iets moet veranderen in ons denken en doen.

In het gedrag van vele mensen, van organisaties en hun leiders zie ik een fixatie voor geld en gewin; het is niet makkelijk je hiervan los te maken. Geld is een doel op zich geworden in plaats van een middel om de economie draaiende te houden. Sturen op aantallen en op regels om ervoor te zorgen dat alles gaat zoals bedacht. Deze houding leidt tot administratieve rompslomp, overmatige controle en gebrek aan creativiteit. De vraag rijst hoe we dat oude patroon kunnen doorbreken. Niet dat ik nu het nieuwe evangelie ga prediken maar ik zal je confronteren met een aantal zaken die me opvallen. Veelal is het veranderingsproces al begonnen.

Het leven verandert. Het oude leven gaat kopje onder, een nieuw leven wordt geboren. Deze transformatie heeft consequenties voor de wijze waarop wij werken en hoe we met elkaar omgaan. Het werk zal niet langer gericht zijn op het spekken van de kas van een enkeling, maar op het welzijn van ons allemaal. Concurrentie zal plaatsmaken voor samenwerking en verspilling voor duurzaamheid. Wil je in de nieuwe tijd opbloeien dan zul je je moeten aanpassen: je zult je instelling en mentaliteit moeten veranderen.

De crisis heeft in ieder geval te weeg gebracht dat ondernemers moesten kijken naar de diepere drijfveren van hun bestaan. Wat is je primaire business, en wat is franje. Wat motiveert je, wat zet je aan tot actie. En dat is niet langer het verwerven van rijkdom, status en macht maar passie en inspiratie tot uitdrukking brengen in je werk met alle positieve gevolgen van dien.

Sterke inhalige ego’s aan de top zullen plaats moeten maken voor mensen die afstand doen van hun ego, waardoor ze op een meer inspirerende wijze leiding kunnen geven aan hun onderneming. Deze nieuwe managers zullen open en eerlijk moeten opereren, meer hun gevoel laten meespreken.

Het leven op aarde krijgt een dynamischer karakter. Veranderingen volgen elkaar sneller op. Om veranderingen in gang te kunnen zetten of om er adequaat op te kunnen reageren, zullen bedrijven kleiner van vorm en flexibeler moeten zijn. Hierdoor ontstaat meer eigen verantwoordelijkheid en medezeggenschap; creativiteit komt dan beter uit de verf.

In dit alles is samenwerking onontkoombaar; oplettende kijkertjes en lezertjes (vrij naar Marten Toonder) zien dit op alle niveaus al gebeuren. Samenwerken is een middel om een bepaald doel of resultaat te behalen. Het lijkt zo eenvoudig, iedereen kent het woord zonder de exacte inhoud te weten. Het valt niet mee om onder woorden te brengen wat samenwerken is of voor jou doet. Samenwerken in de 21ste eeuw betekent verbinden, delen, netwerken, inspireren, samen creëren, zonder regels. Een dergelijke samenwerking levert positieve resultaten op en biedt nieuwe mogelijkheden. De druk om te veranderen komt niet alleen van binnenuit, de buitenwereld helpt een handje mee. In dit licht is de economische recessie geen ramp maar een zegen.

Jan Boon (c) Groningen, 29 december 2012 Matchmaker/coach http://www.janboon.com

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s