Bonen Doppen

Bonen Doppen

December 2019

Bonen Doppen, een uitgave van Jan Boon Communicatie, is een onregelmatig verschijnende column over ontwikkelingen in het communicatievak. In Bonen Doppen beschrijf ik de marketing-, communicatie- en reclamebewegingen en is een onafhankelijke, signalerende en af en toe genadeloze column.

Waarom doe je er toe!

Terugblik
We hebben een roerig jaar achter de rug. Vele protesten tegen van alles en nog wat. Gele hesjes in Frankrijk, inwoners van Hong Kong, agrariërs in vele Europese landen, betogingen voor beter onderwijs, problemen bij de politie en in de zorg. Zorgen om de veiligheid: aanslagen en toenemende criminaliteit. Zorgen om het veranderende klimaat, zorgen om koolstofdioxide (CO2) en stikstof (N2). Onlusten, onrusten en protesten in alle delen van de wereld, ik noemde Hong Kong maar ook in vele landen in Zuid-Amerika, Irak en Iran. Oorlogen in Syrië, Libië, Yemen. En dan de enorme toestroom van vluchtelingen en hun leefomgeving. Mensenhandel, koelwagens. Mensonterende situaties. En wat dacht je van de plasticsoep in onze zeeën? En dan Groot-Brittannië: Brexit, een soapserie die z’n weerga niet kent. Om over de politieke situatie in ons eigen land maar te zwijgen.

Relatie
Maar welke rol spelen die gebeurtenissen nu ons eigen vakgebied. Welnu, één van de primaire rollen van een communicatieprofessional is naar mijn mening een wellicht overdreven interesse te hebben in dat wat er in de maatschappij gebeurt. Mondiaal, (inter) nationaal, regionaal en lokaal. Wat heeft mogelijk invloed op het functioneren van je eigen organisatie. De antennefunctie van een communicatieprofessional. Immers, hij/zij zou de aangewezen persoon zijn dit soort ontwikkelingen te volgen en een analyse voor de eigen organisatie te maken. Issuemanagement dus. Natuurlijk niet alle gebeurtenissen die ik hierboven noemde, zullen van directe invloed zijn op jouw organisatie. Maar weten wat er in de wereld gebeurt, is volgens mij één van de belangrijkste vaardigheden van de communicatieprofessional.

Eigen terrein
Hoe rumoerig is het binnen ons eigen vakgebied: de ontwikkelingen in het digitale landschap gaan snel en zijn van grote invloed. Het is een hele kunst om alles goed bij te houden. Ook in de communicatie- en marketingwereld gaan de veranderingen in een hoog tempo. In toenemende mate zie ik dat van een communicatieprofessional niet alleen online kennis en ervaring wordt gevraagd maar ook steeds meer zien opdrachtgevers en werkgevers het belang in van een gedegen kennis van offline. Een groot deel van de communicatie- en marketingprofessionals geeft aan nog niet de juiste balans en synergie te hebben gevonden in de inzet van online en offline media. En volgens meer dan de helft van de marketeers is de data die wél beschikbaar is, moeilijk te integreren, wat wel nodig is om tot bruikbare inzichten te komen.

Succesfactor
Communicatie in organisaties is een kritische succesfactor. Dat betekent niet dat je als communicatieprofessional achterover kunt leunen. Integendeel. Het is aan de communicatieverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat er geen enkele twijfel is over rol en toegevoegde waarde.
Voor de duidelijkheid, de volgende vraag irriteert mij mateloos maar keerde herhaalde malen terug in mijn gesprekken met organisaties. “Waar zijn al die communicatieprofessionals eigenlijk mee bezig. Hoe dan ook, ik hoor dit soort vragen regelmatig.

Meerwaarde
Herinner je je nog het Tweede Kamerlid Agema (PVV) die onlangs kritisch was over het aantal communicatieprofessionals op een ministerie? Vergis je niet: een vraag als ‘wat doen al die mensen?’ wordt vaker gesteld dan je denkt. Hardop in formele bijeenkomsten of fluisterend in de wandelgangen. Een vraag die uitermate serieus moet worden genomen. Het vertrouwen is namelijk broos. Ergens is het dan ook goed dat die vraag wordt gesteld. Sterker nog, het is heel gezond als die vraag regelmatig aan ieder team, iedere afdeling wordt gesteld. Van HRM tot Financiën en van Strategie tot Facilitaire dienst.
“Waarom doe je ertoe?” Deze vraag loutert. Deze vraag zorgt voor scherpte. Als je je niet meer hoeft te verantwoorden, dan word je gemakzuchtig. Hoe mooi zou het zijn als de vraag niet gesteld zou hóeven worden? Omdat de top weet, begrijpt en iedere dag ervaart wat de waarde van de communicatiefunctie is. Daar ligt in mijn ogen één van de belangrijkste taken van de communicatieverantwoordelijke en -professional om ervoor zorgen dat de top van de organisatie overtuigd is van het belang van de communicatiefunctie.

De hoogsten in rang
Andersom ligt eenzelfde verantwoordelijkheid bij de hoogsten in rang. Het management. Niet alleen de communicatieverantwoordelijke maar zeer zeker ook het managementteam! Met een duidelijke visie op communicatie. Waarom is communicatie voor een organisatie belangrijk, wat is de rol en toegevoegde waarde van de communicatiefunctie. Het fungeert daarmee als kompas voor denken en doen. En vergeet niet: met een inspirerende visie word je ook serieuzer genomen als gesprekspartner. Heb je heldere ambities en doelstellingen (op korte en langere termijn) geformuleerd én kun je aantonen hoe ‘gepresteerd’ wordt? Het zorgen voor heldere ambities en concrete doelstellingen zie ik als één van de belangrijkste taken van het management en van de communicatieverantwoordelijke en -professional. Dit gaat over commitment. De ambitie geeft weer waar je de komende jaren samen voor gaat. Wat wil je bereiken? Waar ga je voor? Ik adviseer veelal om ambities met een horizon van 2 tot 3 jaar te formuleren. Da’s vaak al ver genoeg.

Beroepenvelden veranderen
In een rapper tempo dan ooit veranderen beroepenvelden. Ik zie nog veel verschil tussen het aanbod van opleidingen versus de beroepenvelden die nu en de komende jaren worden gevraagd in de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor de wensen van een organisatie als het gaat om het aantrekken van professionals. Traditionele marketingmedewerkers worden nog opgeleid, terwijl de markt roept om allround on- en offline communicatie- en marketingprofessionals, community-managers, SEO-specialisten, et cetera.

Mensen worden vaak aangenomen op basis van competenties en vaardigheden en ontslagen op basis van attitude. Als een organisatie werft met de filosofie dat mensen een bepaald niveau moeten hebben en bepaalde competenties moeten bezitten om vervolgens te accepteren dat we ‘het inhoudelijke werk’ echt wel aan geleerd krijgen op de werkvloer (de medewerker is per slot van rekening slim en gemotiveerd om het werk te leren), dan bespaar je jouw organisatie en je nieuwe collega vaak een hoop teleurstelling. Deze mindset sluit voor je HR- en recruitmentstrategie dan ook bijzonder goed aan als je weet dat beroepenvelden snel veranderen en opleiders veranderend lesaanbod (gaan) geven.

Recruitment en economie
Als matchmaker deel ik de mening van Arjan Elbers, expert op dit gebied: “Voor commerciële arbeidsbemiddelaars denk ik dat de komende jaren nog steeds in het teken zullen staan van een sterke commerciële markt (veel vraag en weinig passend aanbod), maar door de economische ontwikkelingen verwacht ik dat er weer veel onder druk komt te staan. Ook voor corporate recruitment in Nederland verwacht ik dat de hand weer wat meer op de knip gehouden zal worden als het gaat om grote en meeslepende arbeidsmarktcommunicatiecampagnes. De pijn van het niet hebben van voldoende en de juiste medewerkers is er nog wel, maar over de middelen zal intern wat langer gelobbyd moeten worden”.

De communicatieprofessional van nu
Communicatie is een bijzonder boeiend vak. Het gaat om mensen raken en bewegen, om de verbinding tussen organisatie en omgeving, om dialoog en draagvlak, om relaties en reputaties, om merken en media, om de juiste taal en toon, om voorkeur en vertrouwen, om de steun van die genen waar je als organisatie mee te maken hebt en afhankelijk van bent.

Het werk van communicatieprofessionals raakt alle maatschappelijke en grote thema’s van deze tijd. Communicatie brengt mensen bij elkaar en is onmisbaar voor wederzijds begrip en beweging. Alert zijn op maatschappelijke ontwikkelingen en luisteren naar je omgeving (zowel binnen je organisatie als signalen van buiten) zijn primaire vaardigheden van een communicatieprofessional.

Communicatieprofessionals zijn dan ook meer dan ooit hard nodig op die plekken waar de beslissingen vallen: in de bestuurskamers. Bedrijven, overheden en andere organisaties voelen de druk om de dialoog met hun omgeving aan te gaan. En zien daar in toenemende mate ook kansen. Organisaties moeten steeds communicatiever worden, want deze tijd vraagt om transparantie, sensitiviteit en wederkerigheid. En om reactiesnelheid bovendien: de omgeving verwacht een onmiddellijke reactie.

Uitspraak:
“Het is het verstandigste om zoveel mogelijk te luisteren, want dat is goed voor je algemene ontwikkeling. Als je er tien procent van leert, dan ben je de anderen al een eind voor”.
Johan Cruijff, was voetballer en coach (1947 – 2016).

Over Bonen Doppen
Bonen Doppen wil zo veel zeggen als dat een ieder voor zijn belangen moet zorgen, je zaken zelf beredderen. Je doet geen beroep op hulp van anderen, je benoemt en lost je eigen problemen zelf op.

Je ontvangt Bonen Doppen omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Bonen Doppen is net als Bonen Weken en Bonen in de pot een uitgave van Jan Boon Communicatie.

Bonen in de pot
Bonen in de pot informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak en verschijnt in principe ieder maandagochtend.
Bonen in de pot wil zo veel zeggen als ‘hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft’, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief.

Bonen Weken
Bonen Weken informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak in relatie tot ondernemen en verschijnt eens in de vier weken.
Bonen Weken wil zo veel zeggen als ‘stellig op iets rekenen en daarnaar maatregelen nemen’ en is bedoeld voor ondernemingen en organisaties in het midden- en kleinbedrijf om het management te attenderen op het belang van communicatie en reputatie van hun onderneming.

Jan Boon Communicatie
Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden. Meer informatie over Jan Boon Communicatie vind je op http://www.janboon.com.

Wil jij een ander attent maken op de uitgaven van Jan Boon Communicatie? Klik hier!

Jan Boon Communicatie ziet het als zijn verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. De informatie wordt niet met derden gedeeld. Ik ben verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Alleen met wederzijdse toestemming zal ik deze gegevens met derden delen.

Een gedachte over “Bonen Doppen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s