Het nieuwe werken of werken 2.0

Het Nieuwe Werken is een andere manier van werken ondersteund door de laatste technologie. In het Nieuwe Werken gaan mensen en organisaties flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving. Hierdoor voelen mensen zich prettiger. En wordt de organisatie productiever. Ja, ja, hoor ik je denken. Het zal wel. En toch is het proces al in gang; je ontkomt er niet aan, het gebeurt al.

Van 8 tot 14 november is de week van Het Nieuwe Werken, met een echte campagne. Deze roept iedereen op om te experimenteren met flexibel werken. Het is de bedoeling dat een flink aantal bedrijven een structurele stap zet in Het Nieuwe Werken.

Het Nieuwe Werken is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een beter(e) inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek(ken), de organisatiestructuur en -cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager. Dat vraagt nogal wat van iedereen. Het vereist van managers dat ze macht uit handen geven en dat medewerkers juist hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

De internetmogelijkheden, de nieuwe generatie werknemers en de eisen die aan het werk zullen worden gesteld, zorgen er voor dat het (kennis)werken behoorlijk zal veranderen. We zullen slimmer, efficiënter en effectiever werken; gevolg is dat er ook een nieuwe manier van leidinggeven zal ontstaan: minder hiërarchie; meer eigen verantwoordelijkheid, meer delegeren, meer overlaten aan eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid.

De Nieuwe Professionals stellen andere wensen en eisen aan hun werkgever of opdrachtgever en aan de inrichting van hun werk. Organisaties zullen andere eisen stellen aan werknemers. Het laat zich raden dat de manier waarop organisaties zijn ingericht, daardoor behoorlijk kan gaan verschillen van de manier waarop wij dat momenteel kennen. De gevolgen voor de maatschappij, voor de cultuur, voor de economie, voor de overheid zullen veel fundamenteler zijn. De vraag is alleen hoe snel de ontwikkelingen zullen verlopen en met name hoe de aloude hiërarchische structuren en organisaties met deze (maatschappelijke) ontwikkelingen om zullen gaan.

Het nieuwe werken is eigenlijk het plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van je werk. Ik ben er van overtuigd dat er een soort mobiele technologie ontstaat waarbij de laptop, de smartphone, GPRS en Web 2.0 in één apparaat samenvallen en dat je er ook nog mee kunt bellen. Die mobiliteit geeft ons de mogelijkheid om op andere plekken dan traditioneel te werken. Ik realiseer me dat ik 15 jaar geleden een training heb gegeven voor Interpolis in Tilburg. Eigenlijk is het toen al begonnen met een flexibelere kantoorindeling: je mag zelf bepalen waar, wanneer en met wie je werkt.

De komende tien jaar gaan vele miljoenen mensen met pensioen. Het werk dat zij doen en de kennis die zij hebben, zal moeten worden overgenomen. Voor bedrijven is het dus belangrijk om de nieuwe generatie die de komende jaren de arbeidsmarkt bestormt, de zogenaamde generatie Z, de Grenzeloze Generatie, binnen te halen. Deze generatie groeit op met Internet, Smartphone, en mobiel werken, weet niet anders. Ze bedienen zich van allerlei sociale netwerken om met elkaar en de rest van de wereld in contact te blijven. Ze staan zelfbewust in het leven, misschien te overtuigd van zichzelf, kennen geen verschil tussen werk en privé, zien een baan niet als iets waar ze om negen uur zijn en om vijf uur weer vertrekken, hebben er geen moeite mee ’s nachts nog even aan een rapport te werken. Ze verwachten dat ze deze technologie ook tegen zullen komen in hun werk. Werkgevers zullen daar nu al op moeten in spelen. Een organisatie die dus is ingericht met moderne technologie heeft een grotere aantrekkingskracht op jongeren dan bedrijven die nog op de conventionele manier werken.

In een eerdere column in Bonen Doppen noemde ik het al: op 21 december 2012 staat de aarde in een rechte lijn met de zon. Dit gebeurt eens in de 26.000 jaar. Veel culturen in het grijze verleden hielden zich hier ook al mee bezig. Deskundigen van vandaag verschillen sterk van mening over wat ons staat te wachten. Ik ga er vooralsnog vanuit dat we verder leven en werken en dat met name ontwikkelingen wel eens veel sneller en zich anders zullen gaan voordoen dan we wellicht nu denken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s